PRÆSENTATION AF MAKERLAB

Makerlab faciliterer en hands-on uddannelsesteknologi, der handler om at bruge fabrikationsudstyr i kreativ problemløsning. Studerende driver læringen frem igennem eksperimenter og prototyper Dette opnås ved hjælp af ny teknologi samt videndelingen mellem de studerende og ansatte.

Makerlab er et sted, hvor studerende har mulighed for at omsætte deres ider noget, der er på papiret, til noget konkret og håndgribeligt. Studerende kan bruge Makerlab i samspil med de projekter og aktiviteter, som de følger eller er i gang med på de forskellige programområder.

Makerlab arbejder ud fra følgende værdier:

Inspiration
Makerlab gør de studerende praktisk erfarne ved at udbrede det pædagogiske potentiale ved hands-on uddannelsesteknologi på tværs af fagligheder.

Videndeling
Makerlab deler den seneste viden om- og workflow for digital fremstilling og fabrikation.

Realisering
Makerlab faciliterer processen fra idé/abstraktion til et fysisk produkt.

Networking
Makerlab skaber en kobling mellem de studerende og erhvervslivet. Makerlab danner ramme for udveksling af idéer og kunstskaber på tværs af studieretninger.

Har du som studerende visioner om at være med til at udvikle og innovere, hvad enten du er designer, bygningskonstruktør, optometrist eller produktteknolog osv., er det en god idé at få kendskab til - og integrere prototyping i uddannelsesforløbet på KEA.

Makerlab råder over følgende fabrikationsudstyr.

  1. Laserskæring*
  2. 3D print (additiv fremstilling)
  3. CNC fræsning (subtraktiv fremstilling)
  4. Træværksted
  5. Digital tekstilprint
  6. T-shirtprint
  7. Serigrafi
  8. Folieprint/-skæring

*Sikkert brug af Laserskærer:
Det er strengt forbudt at fjerne den sorte “plastic cone” ved laser hovedet.
Skærematerialets maksimum tykkelse er 9 mm.
Skærematerialet skal ligge helt plant i laseren.

Makerlab kan bruges af alle KEA studerende samt medarbejdere. Makerlab må udelukkende bruges til studierelaterede opgaver, og produktion er ikke tilladt. Makerlab er åbent for booking dagligt fra kl. 09.00 til 16.00 – herefter fra kl. 16.00 til 18.00 efter først til mølle princippet – dvs. uden booking.

På Makerlab´s hjemmeside https://kea-makerlab.github.io/hello/ findes al oplysning om Makerlab, herunder manualer, tutorials og booking mv.

PERSONALE

Medarbejdere i Makerlab

Anders Haldin.
Ansvarsområde: CNC, 3D print, Vinylskærer og Træværksted

Nicolas Harrison.
Ansvarsområde: Laserskærer, KEA Store, Træværksted

Ane Lykke.
Ansvarsområde: Digital Tekstil Printer, T-shirt printer, Træværksted

Personalet dækker Makerlab ind i skiftende vagter og i samarbejde med studentermedhjælpere i åbningstiden. Grundet administrativt arbejde vil der ind i mellem ikke være personale til stede i Makerlab. Henvendelse i akutte tilfælde skal ske via receptionen.

Personalet er behjælpelige og vejleder gerne. Det påkræves, at de studerende selv har taget ejerskab for deres respektive opgave og sat sig ind i workflow for den pågældende maskine.

Personalet løser ikke opgaver for studerende. De studerende har ansvaret for, at alt er tilrettelagt og parat til brug ifm. den pågældende maskine. Det vil sige, at projektet/emnet er tegnet op i den korrekte software, i det rette fil-format, og at de fornødne materialer er fremskaffet. De studerende er også ansvarlige for at på forhånd have booket den pågældende maskine.

Makerlab råder over følgende fabrikationsudstyr.

Arbejdsområde: 3D Ultimaker, 3D Gipsprinter Z450, Laserskærer, Vinylskærer, Stickermaskine.

Træværksted: CNC, Rundsav, Båndsav, Kap Geringssav, Dekupør sav, Søjlebormaskine, Overfræserbord.

Tekstil: Digital tekstil printer, T-shirt printer.

Serigrafi: Rammer, Trykborde, Belysningsfaciliteter til serigrafi.

INTROFORLØB

Adgang til Makerlab sker via et access kursus. Disse afholdes intensivt i en 3 ugers periode ved studiestart, dvs. 2 gange årligt , i september og i februar måned. Et access kursus varer ca. 1 time og omhandler regler for brug af Makerlab herunder sikkerhed, oprydning, booking, workflow, tutorials, Makerlab community , do’s and dont’s mv. Udover dette introduceres brug af maskiner i træværkstedet samt brug af laserskærer.

VEJLEDNINGER/TUTORIALS

Til alle maskiner i Makerlab er der udarbejdet tutorials og punktmanualer. Ved brug af en maskine forventes det, at de studerende som minimum har gennemgået disse manualer. Ved at gennemgå en tutorial og en punktmanual vil man få vigtig information om workflow’et, herunder hvilket software, der skal benyttes til den pågældende maskine osv.

På Makerlab´s hjemmeside https://kea-makerlab.github.io/hello/ findes al oplysning om Makerlab herunder manualer, tutorials, booking, info om maskiner fil format og skærestørrelse.

FUNDAMENTALS WORKSHOPS

Ønsker de studerende at få mere viden om en enkelt maskine, tilbyder Makerlab Fundamentals i brug af Digital tekstilprinter, 3D printer, Laserskærer samt CNC. Fundamental afholdes torsdage fra kl. 14 til 16 i Makerlab.

En fundamental giver de studerende en grunding introduktion i brug af den pågældende maskine, og man får mulighed for at afprøve maskinen med hjælp fra en vejleder. Tilmelding sker via Makerlab’s hjemmeside og er bindende. Bliver man forhindret i at deltage, skal man melde afbud, således at en anden studerende kan få denne mulighed. Vær opmærksom på, at fravær registrere, og at 2 registreringer fører til karantæne i resten af semestret fra Makerlab.

DESIGN HOW WORKSHOPS

Design How er et tilbud til studerende, der har brug for hjælp til fx Illustrator mv . Design How bliver afholdt om tirsdagen i Makerlab fra kl. 14 til 16, og her kan de studerende få hjælp til at mestre de forskellige programmer. Design How bliver afholdt af Makerlab’s studentermedhjælpere og er et tilbud, hvor der deles viden. Således forventes det, at de deltagende studerende ligeledes hjælper hinanden.

UNDERVISNINGFORLØB (for undervisere)

Ønskes Makerlab benyttet i et undervisningsforløb, skal underviseren sætte et møde op i Outlook i den periode, som workshoppen varer. Aftalen tilføjes information om, hvilke maskiner der ønskes, antal studerede, antal arbejdsborde og om der ønskes assistance mv.

Makerlab bekræfter derefter aftalen, og der afholdes evt. et planlægningsmøde.

Underviseren eller arrangøren står for indkøb af materialer og har ansvaret for, at der er materialer til rådighed ved undervisningsforløbets start.

Makerlab forventer, at de studerende, som følger undervisningsforløbet, har gennemgået et access kursus samt har kendskab til at betjene de pågældende maskiner, som benyttes i undervisningsforløbet.

I perioden, hvor undervisningsforløbet finder sted, kan de studerende, efter aftale med personalet, have deres påbegyndte prototyper/ opgaver opbevaret i Makerlab. Der skal dagligt ryddes op i undervisningsperioden efter endt undervisning

For sikkerhed, oprydning og åbningstider i KEA Store mv. gælder samme vilkår som for de øvrige studerende, der benytter Makerlab.

BOOKING (for studerende)

Booking finder sted på Makerlabs hjemmeside: https://kea-makerlab.github.io/hello/booking.html

Til booking skal man bruge sin KEA-mail ( ikke gmail hotmail eller andet)

Laser, Digital tekstilprinter og T- shirt printer kan bookes i maksimum 2 timer 2 x om ugen.

3D printere kan maksimum bookes 2 gange om ugen. Der er ikke tidsinterval , grundet 3D prints natur, der kan løbe fra ½ time til 24 timer eller mere, afhængigt af printopgave.

CNC kan ligeledes bookes. Her skal der laves en særskilt aftale med Anders Haldin eller studentermedhjælper Thorbjørn Fregal.

Makiner, som ikke er i brug, kan benyttes uden booking ( tjek altid bookingskema) - dog ikke CNC, som kræver særskilt aftale. Såfremt man har booket en maskine og ikke møder op til tiden, har man ikke krav på maskinen - her gælder 15 minutters reglen. Studerende, som booker maskiner uden brug eller aflysning i tide, kan få karantæne fra Makerlab i en given periode.

MATERIALER

Materialer kan købes i KEA store, som holder åbent på hverdage fra kl. 14 til 16. Alternativt kan de studerende selv medbringe materialer (med undtagelse af stof til tekstilprinteren).

Til laseren benyttes træ, HDF, krydsfiner, MDF, papir, pap, skumpap og akryl samt diverse tekstiler. Der må ikke benyttes materialer, der indeholder PVC samt metal og glas mv.

Til CNC benyttes træ, MDF og krydsfiner, SikaBlock samt akryl og aluminium.

Maskinerne i træværkstedet er til træ, pap og akryl, og disse maskiner må ikke benyttes til metal. Yderligere er det forbudt at bruge genbrugstræ i rundsaven.

Til 3D printerne benyttes udelukkende PLA filament.

Til den digitale tekstil printer benyttes pre-coated tekstiler af bomuld eller silke. Af denne grund skal materialer til tekstilprinteren købes i KEA Store.

Til T-shirt printeren benyttes der 100 % bomulds t-shirts.

Til stickermaskinen benyttes der hvid eller transparent stickerfolie.

Til vinylplotteren benyttes der stickerfolie i den ønskede farve.

OPBEVARING

Makerlab opbevarer ikke materialer, påbegyndte- eller afsluttede projekter for studerende.

Makerlab råder over en reol med 12 kasser til opbevaring. Studerende kan under særlige omstændigheder anmode om en sådan kasse til opbevaring i 1 uge og op til maksimum 2 uger. Tilladelse indhentes hos personalet i Makerlab ved hjælp af et udfyldt skema med en Makerlab Manager’s underskift. Såfremt studerende ikke fjerner indholdet fra deres kasse ned udløb af den aftalte periode, bliver kassens indhold uden yderligere varsel kasseret.

RESTREOLEN

Materialer i restreolen er til fri afbenyttelse.
Makerlab opbevarer ikke materialer for studerende. Det vil sige, at efter brug af maskinerne skal de studerende tage deres overskydende materialer med sig. Alternativt sættes de i restreolen, så andre kan gå glæde af dem.

LEVERANCER

Makerlab bestiller eller leverer ikke materialer men er dog behjælpelig med oplysninger om leverandører af forskellige typer materialer. Makerlab tager ikke imod bestilte materialer, som en studerende har bestilt hos en ekstern leverandør.

Hvis der bestilles materialer fra en ekstern leverandør, skal den studerende eller underviseren selv være tilstede for at tage imod materialerne. Leveringen sker igennem indgangen til KEA Makerlab via Meinungsgade, og som leveringsadresse angives Meinungsgade 6, 2200 København N. Leveringen skal finde sted i Makerlab’s åbningstid, som er kl. 9.00 til 16.00 på hverdage. Har man brug for hjælp til modtagelse, skal man skrive til Service Desk på servicedesk@kea.dk senest 1 hverdag før levering.

Bemærk at fragtmand skal tage emballage såsom paller o.lign. med retur ved levering.

OPRYDNING

I Makerlab rydder alle studerende op efter sig selv - det gælder både ved arbejdsborde, ved maskiner og på fællesarealer.

Det forventes, at man viser hensyn ved at efterlade Makerlab - borde, maskiner og lokaler mv. - som man selv ønsker at finde det. Det vil sige, at værktøj hænges op og lægges på plads efter brug, og at affald og overskydende materialer mv. er fjernet eller smidt ud. Brug venligst de affaldsbeholdere, der er placeret i Makerlab: der er både affaldscontainere til småt brandbart og særlige containere til metal, kemisk affald og plast.

Det er ikke tilladt at opbevare materialer eller andet i Makerlab – det vil i så fald blive fjernet. Det er af sikkerhedsmæssige grunde ej heller tilladt at spise i Makerlab. I Makerlab er der opsat glemmekasser, hvor rengøringspersonalet lægger glemte og efterladte ting mv. Glemmekasserne tømmes hver uge, og evt. indhold kasseres.

SIKKERHED

I Makerlab arbejder alle studerende under eget ansvar. Det anbefales, at de studerende tegner deres egen ansvarsforsikring.

Sikkerhedsudstyr i Makerlab: sikkerhedsbriller, høreværn, støvmaske og sikkerhedssko findes i førstehjælpsstationen. Førstehjælpskasse findes ved håndvasken samt i sikkerhedsstationen, herunder øjenskyllevæske. Yderligere finder der 2 brandslukkere, 1 i arbejdsområdet og 1 i træværkstedet. Ved indgangen til receptionen over for Makerlab findes der en hjertestarter.

På sikkerheds- og access kurser gennemgås sikkerhed i Markerlab, herunder sikkerhed ved maskinerne i træværkstedet. Brug af træværkstedet implicerer brug af sikkerhedsbriller og høreværn, og det tilrådes yderligere at benytte sikkerhedssko. Langt løsthængende hår, løst tøj, keyhangers og brug af handsker o.lign. ved maskinerne i træværkstedet er af sikkerhedsmæssige årsager forbudt.

SIKKERHED OG BEREDSKABSPROCEDURER

På KEA er der udarbejdet en beredskabsprocedure, der beskriver, hvordan de studerende skal forholde sig i tilfælde af en evt. brand, trusler eller andre alvorlige situationer. KEAs beredskabsplaner findes på mit.kea.dk. Makerlab’s personale opfordrer til, at de studerende gør sig bekendt med disse og følger procedurer i tilfælde af alarm og andre hændelser.

SIKKERHEDSREGLER

De studerende skal overholde de retningslinjer, der er givet i Makerlab. Personalet i Makerlab har mulighed for at nægte studerende og andre brugere adgang til Makerlab, hvis anvisningerne ikke overholdes.

PRÆSENTATION AF KEA STORE OG POP-UP

KEA Store ligger i forlængelse af Makerlab, Guldbergsgade 29N, 2200 København N., og har åbent kl. 14 til 16 på hverdage…

KEA Store har et sortiment af materialer, der primært er tilpasset Makerlab’s maskinpark. Derudover har KEA Store et mindre udvalg af materialer og værktøj, der er tilpasset de forskellige programområder.

Det er muligt at komme med forslag til yderligere sortiment i KEA ved at henvende sig til Nicolas Harrison på nith@kea.dk

KEA STORE OG POP-UP HJEMMESIDE
https://kea-makerlab.github.io/hello/kea_store.html

Udover materialesalg tilbyder KEA Store også print i A1-format. I KEA Store er det også muligt at låne kameraudstyr, udvalgt værktøj samt rammer til serigrafi.

Udlån af udstyr samt tilbagelevering foregår via KEA Store i hverdage i tidsrummet kl. 14 til 16.

Udlån foregår via et digitalt system, hvor den studerende bliver registreret med de oplysninger, som fremgår af studiekortet. Det er derfor nødvendigt at medbringe studiekort som legitimation.

Den studerende er ansvarlig for det lånte udstyr i det tidsrum, hvor det er i den studerendes varetægt. Det vil sige, at den studerende er erstatningspligtig i tilfælde af, at udstyr bliver skadet/ødelagt eller ikke tilbageleveres. Registrering af den studerende er nødvendigt for at kunne få adgang til værktøjsliste og udlånsliste.

Liste over kameraudstyr i KEA Store:
https://kea-makerlab.github.io/hello/store_lend.html

Liste over materialer i KEA Store:
https://kea-makerlab.github.io/hello/store_shop.html

KEA POP-UP

I tilknytning til KEA Store findes KEA Pop-Up. KEA Pop-Up er et udstillingslokale på de studerendes initiativ og kan benyttes af både studerende og ansatte til ferniseringer, udstillinger og mindre arrangementer osv.

KEA Pop-Up administreres af personalet i KEA Store, og henvendelser vedr. brug af lokalet bedes rettet dertil.

KEA Pop-Up kan følges på Instagram @KEAPOPUP Eller på Facebook KEA POP UP & STORE